info@dtet.gov.lk

+94 112 34 8897 / +94 112 43 9078

2024 ஆட்சேர்ப்பு வர்த்தமானி 22.11.2023 அன்று வெளியிடப்படும்

2024 ஆட்சேர்ப்பு வர்த்தமானி 22.11.2023 அன்று வெளியிடப்படும்

2024 ஆட்சேர்ப்பு வர்த்தமானி 11.22.2023 அன்று வெளியிடப்படும். தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் / தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் நடத்தப்படும்
படிப்புகளுக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Download Gazette form Here. . .