info@dtet.gov.lk

+94 112 34 8897 / +94 112 43 9078

ශීතකරන හා වායුසමන ක්ෂේත්‍රය

Course Introduction

  • ශීතකරණ හා වායු සමන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික  ඩිප්ලෝමාව – ETB 08
  • ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව  පිළිබඳ ජාතික සහතිකය –  (ශීතකරණ හා වායු සමන ශිල්පි) – ECC 05
  • ශීතකරණ හා වායු සමන  ශිල්පි – ECS 50